SK

PCO / Professional Congress Organiser

Naše riešenia pre kongresy a konferencie


Poskytujeme profesionálne riešenia pre prípravu a organizáciu kongresov, konferencií, spoločenských akcií a akýchkoľvek ďalších stretnutí ako pre odborné vedecké spoločnosti, tak aj pre súkromné a korporátne subjekty.

Rozvíjame najrôznejšie modely spolupráce podľa typu a charakteru projektu. Podľa rozsahu nami poskytovaných služieb ide najčastejšie buď o kompletnú prípravu „na kľúč“ vo formáte PCO (Professional Congress Organizer), alebo o vybrané služby vo formáte DMC (Destination Management Company).


Naša podpora zahŕňa okrem iného súbor aktivít, ktoré sú pre úspech vášho projektu zásadné:

 • Celková logistika súvisiaca s prípravou projektu
 • Komunikácia na všetkých úrovniach ako s vedúcimi projektu, tak s radovými účastníkmi vrátane všetkých nutných softvérových riešení pre registráciu
 • Propagácia, PR a ďalšie aktivity pre rozvoj projektu a zvýšenie jeho atraktivity
 • Pri vedeckých projektoch podpora pri koordinácii vedeckého programu, softwarový systém pre abstrakty
 • Aktivity zamerané na zabezpečenie dostatočných príjmov, komunikácia s ďalšími partnermi projektu
 • Finančná správa, právne a daňové záležitosti

Prečo s nami?


 • 25 rokov na trhu – preukázateľné skúsenosti
 • Referencie v mnohých odboroch – spýtajte sa našich klientov
 • Silné finančné a technické zázemie
 • Sme členom významných medzinárodných asociácií
 • Vytvárame inovatívne produkty